Snel Online Scheiden

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?
Bel 088 - 116 44 44 | Whatsapp 06 - 5740 9743 | Contactformulier.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?
Bel 088 - 116 44 44 | Whatsapp 06 - 5740 9743 | Contactformulier.

Procedure Scheiding (ontbinding huwelijk)


Bij een echtscheiding, geregistreerd partnerschap met kinderen en een scheiding van tafel en bed geldt de navolgende werkwijze:

In een of meerdere gesprekken met de advocaten/ MfN Mediators worden alle gevolgen van de echtscheidingsprocedure besproken zoals:

Stap 1 Ouderschapsplan en Echtscheidingsconvenant

Na het persoonlijk gesprek(ken) of via skype met een van onze mediators ontvangt u z.s.m. per mail het concept ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant. U kunt dit nog aanpassen en veranderen en uw opmerkingen mailen naar uw mediator. Zodra u beiden de definitieve versie heeft goedgekeurd ontvangt u in vijfvoud het concept ouderschapsplan en/ of echtscheidingsconvenant per post. U dient drie exemplaren door u beiden origineel per post naar uw mediator te retourneren.

Stap 2 Indienen verzoekschrift tot echtscheiding/ ontbinding geregistreerd partnerschap en/ of scheiding van tafel en bed bij de Rechtbank

Indien de Advocaat de door u beiden ondertekende stukken ontvangen heeft en zij in het bezit is van de vereiste akte(s) zal zij overgaan tot indienen van het verzoekschrift tot echtscheiding/ ontbinding geregistreerd partnerschap en/ of scheiding van tafel en bed bij de Rechtbank.

Ter informatie: indien u reeds op een apart adres staat ingeschreven en u bericht van de advocaat heeft ontvangen dat het verzoekschrift tot echtscheiding/ tot ontbinding geregistreerd partnerschap en/ of scheiding van tafel en bed bij de Rechtbank is ingediend, komt u in aanmerking met ingang van de daaropvolgende maand voor diverse toeslagen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, hoger kindgebonden budget, alsmede alleenstaande ouderkop en kinderopvangtoeslag.

Stap 3 Echtscheidingsbeschikking inschrijven in de daartoe bestemde registers

Zodra de Advocaat de beschikking van de rechtbank ontvangen heeft, ontvangt u deze via de Advocaat per post. U ontvangt deze dan met de Akte van Berusting tevens verzoek tot inschrijving. Zodra wij de Akte van Berusting ondertekend van u ontvangen hebben kunnen wij de echtscheidingsbeschikking inschrijven in de daartoe bestemde registers.

De procedure bij de Rechtbank neemt gemiddeld 4 weken in beslag.

Let wel: indien u kinderen heeft vanaf 12 jaar tot 18 jaar (zij worden schriftelijk door de Rechtbank gehoord) en/of een buitenlandse nationaliteit heeft en/ of in het buitenland gehuwd bent, duurt het langer eer de Advocaat de beschikking van de Rechtbank ontvangt.

Stap 4 U ontvangt bewijs dat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven

U ontvangt van de Advocaat dan nog het bewijs dat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de daartoe bestemde registers. Vanaf deze datum bent U dan officieel gescheiden.

Let wel: bij een scheiding van tafel en bed blijft het huwelijk van partijen bestaan. Men mag bijvoorbeeld in die periode niet met een ander een huwelijk of een geregistreerd partnerschap aangaan. Ook de opgebouwde pensioenrechten lopen gewoon door. Deze worden nog niet verevend conform het bepaalde in de Wet pensioenverevening. De scheiding van tafel en bed wordt ingeschreven in het huwelijksgoederenregister van de Rechtbank. Het bewijs van inschrijving in het huwelijksgoederenregister ontvangt u van de advocaat. Hierop staat de datum vermeld wanneer u officieel gescheiden bent van tafel en bed. Indien men op een bepaald moment toch liever de echtscheiding wenst in plaats van een scheiding van tafel en bed, dan kan op verzoek van beide partijen de scheiding van tafel en bed worden omgezet in een echtscheiding. Dit is dan een nieuwe procedure bij de bevoegde Rechtbank.

Over de Stichting Samen Gratis Scheiden

Circa driekwart van de Nederlandse bevolking kan via onze Stichting geheel gratis scheiden. Zij ontvangen geen enkele nota. Er zitten geen addertjes onder het gras. Uniek in Nederland!

Vijf vFAS Advocaten en MfN Mediators, hebben twee jaar geleden het intitiatief genomen de Stichting Samen Gratis Scheiden op te richten. Zij zijn allemaal gespecialiseerd op het gebied van familierecht en zij hebben jarenlange ervaring op het gebied van echtscheidingen.

Zijn zijn immers van mening dat een goede juridische en emotionele begeleiding, die noodzakelijk is bij een echtscheiding, niet alleen moet zijn weggelegd voor mensen met een hoger inkomen. Ook mensen met een laag of modaal inkomen hebben recht op een goede juridische en emotionele begeleiding door deskundige familierecht mediators. In onze praktijk bleek dat velen de kosten van de advocaat/mediator niet konden betalen.

Al onze mediators worden gesubsidieerd door de overheid en zijn ingeschreven bij de Raad voor de Rechtsbijstand (overheidsorgaan). Voor al onze cliënten (niet alleen de allerarmsten) betalen wij de eigen bijdrages in de griffiegelden. In principe is het mogelijk dat partijen die tezamen een bruto inkomen van 70 000 euro hebben, via onze Stichting geheel gratis kunnen scheiden.

De Stichting Samen Gratis Scheiden is actief in de volgende regio's

Wij zijn werkzaam voor de regio’s:  Almere, Amsterdam, Apeldoorn, Breda, Eindhoven, Den Haag, Heerlen, Hilversum, Kerkrade, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Middelburg, Muiden, Roermond, Roosendaal, Rotterdam, Sittard, Utrecht, Venlo, Weert, Zevenbergen en Zwolle.

Ook bestaat er bij de Stichting de mogelijkheid om online, vanuit thuis uit, via skype gesprek(ken) met onze Advocaten/ Mediators de gevolgen van de echtscheiding/ scheiding van tafel en bed/ ontbinding geregistreerd partnerschap/ verbreking samenleving, te regelen. Online scheiden kan ook in de avonden - de skype-afspraak kan ook ‘s-avonds worden ingepland. U kunt natuurlijk ook nu hier direct gebruik maken het van contactformulier.


Volg ons ook op de sociale media

FacebookGoogleTwitter

Snel Scheiden Online wat bieden wij voor wie wat regelen wij werkwijze snel online mediators reacties contact nieuwsblog privacy

Meer weten? Kijk ook eens bij de volgende onderwerpen

Raad voor de Rechtsbijstand

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Eigen bijdrage

Griffiegeld

vFAS Advocaat

MfN Mediator

Inkomenstoets

Vermogenstoets

Toevoeging

Peiljaarverlegging

High Trust

Ouderschapsplan

Minderjarige kinderen

Ouderlijk gezag

Kinderalimentatie

Hoofdverblijfplaats

Kinderbijslag, Kindgebondenbudget en alleenstaandeouderkop

Zorg- en contactregeling

Omgangsregeling

Co-ouderschap

Zorgmodel

Informatieplicht

Ouderschapsplan wijzigen

Huwelijksakte

Geboorteakte

Buitenlands huwelijk

GBA-Uittreksel (BRP-uittreksel)

Identiteitsbewijzen

BSN-nummers

Verzoekschrift

Beschikking

Identificatieplicht Advocaat

Akte van Berusting

Registers burgerlijke stand

Convenant

Echtscheidingsconvenant

Huwelijk

Geregistreerd partnerschap met kinderen

Gemeenschap van goederen

Huwelijkse voorwaarden

Partneralimentatie

Bijstandsuitkering

Niet-Wijzigingsbeding

Huurwoning

Koopwoning

Vergoedingsrecht

Hypotheek

Activa

Bezittingen

Passiva

Schulden

Fiscaal partnerschap

Fiscale toeslagen

Pensioen

Wet pensioenverevening

Bijzonder partnerpensioen

Uitsluitingsclausules

Schenking

Bevoegdheid Nederlandse rechter

Internationale aspecten

Procedure Scheiding (ontbinding huwelijk)

Procedure Ontbinding Geregistreerd Partnerschap

Procedure Scheiding tafel en bed

Procedure Ontbinding Geregistreerd Partnerschap met kinderen

Geregistreerd Partnerschap zonder kinderen

Helemaal Gratis

Reclame code commissie

Gefinancierde rechtshulp

Interessante links advocaten

Cliënten vertellen

"Ongelooflijk! Het is gratis en de scheiding is zeer professioneel begeleidt door zowel een mediator als advocaat."

Mevrouw Y. van B. uit Oosterhout.

Lees meer reacties...

Laatste nieuws

Stichting Samen Gratis Scheiden Logo

Stichting Samen Gratis Scheiden
088 - 116 44 44
Whatsapp 06 - 5740 9743
info@samengratisscheiden.nl
www.snelscheidenonline.nl

Copyright 2015-2017 Stichting Samen Gratis Scheiden
All rights reserved / Alle rechten voorbehouden.
FacebookGoogleTwitter